Vanhan testamentin Jumala ja kolminaisuuden persoonat

Kysymys joka saatettaisiin esittää oikeassa rippikoulussa:

Kun Jumala esiintyy Vanhassa testamentissa, niin onko kyseessä koko Pyhä kolminaisuus yhdessä?
Vai onko asialla Isä yksin, Poika yksin, Poika ja Pyhä henki kahdestaan, tai jokin muu vaihtoehto?

Ja edelleen: onko tästä kysymyksestä jokin opillinen yksimielisyys, vai ovatko useat eri käsitykset yhtä oikeaoppisia? Tai onko eri kirkkokunnilla asiasta eri käsityksiä?

Riippuu tilanteesta. Monessa kohtaa on nähtävissä kunkin persoonan toiminta erikseen. Mooseksen kirjoissa kerrotaan patriarkoille ilmestyvästä enkelistä, jonka nähtyään he toteavat nähneensä Jumalan, mutta jääneensä henkiin. Tämä luomaton enkeli (angelus increatus) on usein tulkittu Kristukseksi. Kristus on Jumalan kuva, Jumala, jonka voi nähdä kuolematta. Hengestä puhutaan monessa kohtaa nimeltä mainiten. Luomiskertomus on ehkä kuuluisin kuvaus kolminaisuuden työstä. Alussa (bereshiit), mikä tarkoittaa myös esikoisessan, Jumala luo taivaan ja maan, ja Jumalan Henki liikkuu vetten yllä.

[quote=“Optatus, post:1, topic:1795”]Kun Jumala esiintyy Vanhassa testamentissa, niin onko kyseessä koko Pyhä kolminaisuus yhdessä?
Vai onko asialla Isä yksin, Poika yksin, Poika ja Pyhä henki kahdestaan, tai jokin muu vaihtoehto?[/quote]
Sanoisin, että kyseessä on pyhä Kolminaisuus [sic]. Pääsääntöisesti. YHWH on Isä, Poika, Henki yhdessä ja kukin erikseen. Joissakin kohdissa voi näkyä jotain Kristuksessa varsinaisesti tapahtuvan kolminaisuuden ilmoittamisen antisipointia.

Hyvä kysymys, muuten! Nyt aletaan päästä riparillakin jo vähän syvempiin sfääreihin.

Minusta parhaiten kuvaa enkelin (lähettiläs) Jumalan yhteyttä tuo palavapensas, joka löytyy 2. Moos 3.
Laitan lainauksia, koska minusta on jokaisen helpompi itse tulkita. Ei tarvitse yrittää selittää, niin paljon, mitä tarkoittaa 1 potenssiin 3.

Samaten sen tiedostaminen, että Mooseksen kirjat on koottu palasista. Itse asiassa siellä itsessään mainitaan lähde muistaakseni Joosuaan liittyen. En nyt jaksa sitä tähän etsiä. Mutta Jumalan nimeen kiinnittämällä niitä voi hahmottaa Kirkko Raamatustakin. Siis onko vain Jumala vai Herra Jumala. Mutta itse ajattelen Vanhan Testamentin ja Uuden Testamentin näkyvä olevan juuri siinä, miten Pyhän Hengen toimintatapa on muuttunut, ei siis Jumala.

”Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi: “Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi”. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi: “Mooses, Mooses!” Hän vastasi: “Tässä olen”. Hän sanoi: “Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa.” Ja hän sanoi vielä: “Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala”. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.”

Raamattu.uskonkirjat.net

Jesaja 9
” Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.”

Raamattu.uskonkirjat.net

Sitten Uudessa testamentissa Johannes jatkaa. Pätkin hiukan, jottei mene liian pitkäksi ja linkistä löytyy kokonaisuus.

”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.”

”… Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. ”

”…Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta…”

Raamattu.uskonkirjat.net