POISTETTU: Yhdistyksen perustaminen

Yhdistyksen perustamista suunnitteleva ketju on poistettu, jotta yhdistyksen ja foorumin henkilöllisyydet eivät sekoitu.