Papit ei tiedä mistään

https://www.youtube.com/watch?v=w2sxlJHMDBU

Kun lähdin pois KS-deitistä, niin minusta tuli Branhamilainen profeetta, koska minulle oli
tehty hengellistä väkivaltaa. Niin ei se Papeista voi olla kiinni tai katekismuksesta, vaan
Jumalan tahdosta. Täytyy muistaa että Pappikin on ihminen, ei Jumala.

Mitä väliä sillä nyt on oikeesti mihin joku toinen uskoo, pitäisi huolen omista asioistaan,
ja antaisi kaikkien kukkien kukkia. Aamen.