Kielilläpuhuminen

1.kor.14-Luku

Tässä alkuosa Bibliasta:

 1. Noudattakaat rakkautta, olkaat ahkerat hengellisten lahjain perään; mutta enemmin propheteeraamaan.
  Luterilainen opetus= kehoitetaan olemaan kiinnostuneita hengellisten asioiden ja lahjain vuoksi. Mutta tärkein on selkeä puhe ja opetus.

 2. Sillä joka kielillä puhuu, ei hän ihmisille puhu, vaan Jumalalle; sillä ei kenkään kuule, vaan hän puhuu salaisuudet hengessä.
  Luterilainen opetus=Jos puhutaan, jotain eri kieltä, siitä ei kukaan hyödy, vaan hän puhuu hengessä Jumalalle.

 3. Mutta joka propheteeraa, se puhuu ihmisille parannukseksi ja neuvoksi ja lohdutukseksi.
  Luterilainen opetus=mutta joka puhuu selkeällä kielellä, se rakentaa ja on hyödyksi muille.

 4. Joka kielillä puhuu, hän parantaa itsensä; mutta joka propheteeraa, hän seurakunnan parantaa.
  Luterilainen opetus= jos puhuu erikieltä, siitä on itselle hyötyä, mutta joka puhuu selkeää kieltä, on siitä seurakunnalle hyötyä.

 5. Mutta minä tahtoisin, että te kaikki kielillä puhuisitte, mutta paljoa enemmin, että te propheteeraisitte; sillä se, joka propheteeraa, on suurempi kuin se, joka kielillä puhuu, paitsi sitä jos hän sen selittää, että seurakunta sais siitä parannuksen. Luterilainen opetus=Paavali tahtoisi, että kaikki profeetet=opettajat, osaisivat erikieliä, mutta tärkeämpää on selkeä opettaminen äidinkielellä, paitsi jos joku myös selittää erikieltä.

 6. Vaan nyt, rakkaat veljeni! jos minä tulen teidän tykönne kielillä puhuen, mitä minä olisin teille hyödyllinen, ellen minä puhuisi teille eli ilmoituksen kautta, eli tiedon kautta, eli prophetian kautta, taikka opin kautta?
  Luterilainen opetus= Vaikka apostoli tulisi eri kielillä puhuen, se ei ketään hyödytä, ellei se olisi selkeätä opetusta.

 7. Kuitenkin ne hengettömät, jotka äänen antavat, joko se on huilu eli kantele, koska ei ne anna eri ääntä itsestänsä, kuinka se tiedetään, mitä huilulla eli mitä kanteleella soitettu on?
  Luterilainen opetus= ellei osaa soittaa, sanomasta ei ymmärrä mitään.

 8. Ja jos vaskitorvi antaa ymmärtämättömän äänen itsestänsä, kuka tietää sotaan hankita?
  Luterialinen opetus= Ei voida ymmärtää mitään soitosta ja olla hengellisessä sodassa.

 9. Niin myös te, jos te kielillä puhutte ja ette puhu selkiästi; kuinka se ymmärretään, mitä puhuttu on? Sillä te puhutte tuuleen.
  Luterilainen opetus= Jos ei puhuta selkeätä kieltä, se on höpö, höpöä.

 10. Moninaiset tosin ovat äänet maailmassa, ja ei yhtään niistä ole äänetöintä;
  Luterilainen opetus= Maailmassa on paljon eri kieliä, mutta kaikkia voi ymmärtää.

 11. Sentähden, ellen minä tiedä äänen tointa, niin minä olen puhujalle outo, ja se, joka puhuu, on myös minulle outo.
  Luterilainen opetus= Jos en minä ymmärrä erikieltä, minä olen turha puhujalle ja joka puhuu erikieltä, on minulle turha.

 12. Niin tekin, koska te ahkerasti hengellisiä lahjoja etsitte, niin ahkeroitkaat seurakunnan parannukseksi, että teillä kyllä olis.
  Luterilainen opetus= Koska hengellisiä lahjoja halutaan, niin halutkaa niitä seurakunnan parhaaksi, että paljon hyötyä olisi seurakunnalle.

 13. Sentähden, joka kielillä puhuu, se rukoilkaan, että hän sen taitais myös selittää.
  Luterilainen opetus= Joka puhuu erikielillä, niin tulee rukoillaa, että myös ymmärtää selittää sen.

 14. Sillä jos minä kielillä rukoilen, niin minun henkeni rukoilee, mutta minun mieleni on hedelmätöin.
  Luterilainen opetus= Jos minä puhun erikieltä, jota en ymmärrä, henkeni rukoilee, mutta ymmärrys on hedelmätön.

 15. Kuinkas se siis on? Minä rukoilen hengessä, ja rukoilen myös mielessäni: minä veisaan hengessä, ja veisaan myös mielessäni.
  Luterilainen opetus= Minä rukoilen hengessä ja ymmärryksessä ja veisaan hengessä ja ymmärryksessä.

 16. Mutta koska sinä hengessä siunaat, kuinkas se, joka oppimattoman siassa on, pitää sinun kiitoksees amen sanoman? sillä ei hän ymmärrä, mitäs sanot.
  Luterilainen opetus= Koska sinä puhut vain erikieltä, kuinka seurakuntalainen = oppimaton, voisi aamenta sanoa, koska ei ymmärrä mitään.

 17. Sinä tosin hyvästi kiität, vaan ei se toinen siitä parane.
  Luterilainen opetus=sinä kiität hyvin erikielillä, mutta ei kukaan siitä hyödy.

 18. Minä kiitän minun Jumalaani, että minä taidan usiammalla kielellä puhua kuin te kaikki.
  Luterilainen opetus= apostoli kiittää, että osaa erikieliä enemmän kuin muut.

jatkuu:
19. Mutta seurakunnassa tahdon minä paremmin viisi sanaa puhua minun mielestäni, muita neuvoakseni, ennen kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä.
Luterilainen oppi=Seurakunnassa apostoli tahtoo puhua vain ymmärrettävää kieltä.

 1. Rakkaat veljet, älkäät olko lapset taidossa; vaan olkaat lapset pahuudessa, mutta olkaat taidossa täydelliset.
  Luterilainen oppi= Ei tule olla lapsia puheessa, vaan pahuudessa. Täytyy olla taitavia ja puhua selkeää kieltä.

 2. Laissa on kirjoitettu: minä tahdon puhua tälle kansalle toisilla kielillä ja toisilla huulilla, ja ei he sittekään minua kuule, sanoo Herra.
  Luterilainen oppi= lihallisille juutalaisille, puhutaan monenlaisilla kielillä ja huulilla, eikä he kuule, sanoo Herra.

 3. Niin siis kielet ovat merkiksi, ei niille, jotka uskovat, vaan niille, jotka ei usko; mutta ei prophetiat ole uskottomain, vaan uskovaisten tähden.
  Luterilainen oppi= Eri kielet, on epäuskoisille, mutta selkeä kieli uskovaisille.

:modon: Luterilainen, ketjun avauksen on tarkoitus olla myös keskustelunavaus. Pelkkä omien teesien esittäminen ei siis ole hyvä tapa aloittaa. Jos teesejä kaiken lisäksi on noin paljon, jää vaikutelma että tarkoituksena on vain julistaa. Ja se ei ole tervetullutta.

Voisitko muotoilla aloitusviestiäsi sellaiseksi, että se on selkeä keskustelupuheenvuoro ja kertoo, mistä haluat keskustella? Siten päästään alkuun.

jatkuu-
23. Sentähden jos koko seurakunta yhteen paikkaan kokoontuis ja kaikki puhuisivat kielillä ja sinne tulisivat oppimattomat taikka uskottomat; eikö he teitä mielipuoleksi sanoisi?
Luterilainen oppi= Jos kaikki puhuisivat monilla kielillä, niin monet eri kieliä osaamattomat seurakuntalaiset ja epäuskoiset, sanoisivat kaiken olevan järjetöntä.

 1. Mutta jos te kaikki propheteeraisitte, ja sinne tulis joku uskomatoin taikka oppimatoin, ja hän nuhdeltaisiin kaikilta ja tuomittaisiin kaikilta,

 2. Ja niin hänen sydämensä salaudet julki tulisivat, ja hän lankeais kasvoillensa ja rukoilis Jumalaa, tunnustain että Jumala olis totisesti teissä.
  Luterilainen oppi= Jos kaikki puhuu selkeää kieltä ja tulisi epäuskoinen tai oppimaton seurakuntalainen, hän siitä hyötyy.

 3. Kuinkas se on, rakkaat veljet? Koska te kokoon tulette, niin kullakin teistä on psalmi, hänellä on opetus, hänellä on kieli, hänellä on ilmoitus, hänellä on selitys: ne tapahtukoon kaikki parannukseksi.
  Luterilainen oppi=Kaikilla on jotain annettaa seurakunnalle.

 4. Jos joku kielillä puhuu, se puhukaan itse toisena, taikka ensinnäkin itse kolmantena, ja vuorottain, ja yksi sen selittäkään.
  Luterilainen oppi= Jos joku puhuu eri kieltä, joku profeetta=opettaja sen selittää.

 5. Ellei hän selittäjä ole, niin olkaan seurakunnassa ääneti ja puhukaan itsellensä ja Jumalalle.
  Luterilainen oppi= Ellei selittäjää ole, olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon ja rukoikoon Jumalalle ja itselle.

 6. Mutta prophetat puhukaan itse toisena, eli itse kolmantena, ja ne muut tuomitkaan.
  Luterilainen oppi=Mutta profeetat (0pettajat) puhuu selkeästi ja muut profeetat (opettajat) arvostelee.

Propheta taipukoon moderathori Valkaman huomautuksen alle! :mode2: :smiley:

Anteeksi tosiaan, laittelin tässä uskonpuhdistajalta oppimiani asioita ja perusteluita Raamatusta. Tarkoitus on kuitenkin ihan keskustella siitä, että käsitykseni mukaan Raamattu tuntee vain erikielen lahjan. Anteeksi siis, mutta jos joku haluaa, voi esittää luvusta omia ajatuksia, niin tietää luterilaista pohjaa asiasta…

On suuri asia, että Raamatullisluterilaisuudessa emme tahdo asettaa kielilläpuhumista jalustalle kenenkään ihailtavaksi. Jumalan sana ja sakramentit synnyttävät uskon ja pitävät sitä yllä. Mitkään muut armolahjat, eivät yllä samaan. Me ihmiset kun olemme niin taipuvaisia ”sekoilemaan”, niin on hyvä rukoilla ja pyytää Jumalalta, että hän puhuisi meille yhä selkeästi saarnojen ja sakramenttien ja laulujen ynnä todistuksien kautta.

:modon:

Nuo “teesit” kannattaa kirjoittaa kaikki yhteen viestiin, eikä tipotellen, niin näyttää selkeämmältä.

Ehkä olisi parempi myös laittaa ne [spoiler]spoiler-tagin sisään tällä tavalla[/spoiler].

Joku itse kirjoitettu kappale alustukseksi.

:modoff:

Luterilainen:
“18. Minä kiitän minun Jumalaani, että minä taidan usiammalla kielellä puhua kuin te kaikki.
Luterilainen opetus= apostoli kiittää, että osaa erikieliä enemmän kuin muut.”

Uskon, että jos tutkittaan eri käännöksiä ja alkuperäisiä asiakirjoja, siellä on mielestäni selkeästi, että puhuu enemmän kielillä kuin muut. Enemmän kieliä-muoto ei löydy muualta kuin tästä Biblia-versiosta sinun tulkkaamanasi.

Myös hengellisessä ympäristössä, helluntalaisuudessa, missä elän, jotkut puhuvat paljon kielillä jotkut puhuvat harvoin tai ei ollenkaan.

Jos ymmärrän aloituksen oikein, niin vaikka Paavali tässä mainitussa kohdassa kertosikin osaavansa puhua monia kieliä, jää meille silti kielilläpuhumisen armolahja, monessa kohtaa Raamatussa mainittuna. Tästä ei kai olla eri mieltä; sen sijaan siitä vieläkö tätä lahjaa Pyhä Henki jakaisi seurakunnalleen ollaan eri mielisiä.

Paavali näkee kielillä puhumisensa ja ymmärryksellä puhumisensa vastakkaisina asioina. Esim:

Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön.

Kyse ei ole luonnollisesta opetellusta vieraan kielen taidosta. Jos puhun osaamaani vierasta kieltä, niin eihän ymmärrykseni ole silloin hedelmätön. Jos sanon vaikka “I thank Jesus, who gave himself for my sins to rescue me from the present evil age”, niin ymmärrän myös, mitä sanat tarkoittavat ja osaan tarvittaessa kääntää lauseen.

Korintissa oli selvästikin tilanteita, joissa jotkut puhuivat kielillä, joita eivät he itse eikä kukaan kuulija ymmärtänyt. Paavali opetti, että ei näin. (Olen havainnut, että Paavalin opetuksesta ei juuri välitetä esim. joissain helluntaiseurakunnissa. Toimitaan juuri toisin kuin Paavali opetti. Kielillä puhetta tulee paljon ja selitystä vähän, ja kaikki puhuvat yhtä aikaa.)

Muuten ehkä noin, mutta kyllä kielillärukoilukin itsekseen on tärkeää, sillä vaikka sitä ei juuri kukaan ymmärtäisikään, Jumala ymmärtää. Ja joskus kielten kautta voi myös vastata rukoukseen ja antaa jonkin ajatuksen, sanan tai vaikka raamatunlauseen suoraan hengelle. Kielillärukoilija siis rakentaa ainakin itseään, mikä ei ole huono asia ja joskus muitakin, jos siihen liittyy tiedonsanoja tai profetioita.

Joskus raamatunlauseen voi löytää Raamattua lukemallakin. Ehkä jopa useammin kuin kielillä rukoillessa. :smiley:

Joskus raamatunlauseen voi löytää Raamattua lukemallakin. Ehkä jopa useammin kuin kielillä rukoillessa. :D[/quote]Voihan sitä näinkin viisastella, mutta tarkoitus oli se että Pyhä Henki voi kielten kautta antaa suoraan ajatuksia hengelle. Etenkin siihen mitä rukoilee.

Ei mielestäni vastakkaisina, vaan niin, että molempia tarvitaan; Hengessä rukoilemista ja ymmärryksellä rukoilemista.

Mielestäni on vain paljon mukavampaa, helpompaa ja turvallisempaa rakentaa itseään raamatun avulla kuin kielillä puhumalla. Jälkimmäinen on kuitenkin vähän kuin tarjottaisiin lautasella siivoamattomia mustikoita. Nekin ovat hyviä, mutta niitä nauttiessa joutuu erottelemaan pois monet lehdet, havunneulaset ja hämähäkinseitit…

Puhut Jumalan itsensä antamasta armolahjasta, joka on annettu rakennukseksi seurakunnalle.

En voi pitää kaikkea seurakunnissa ja uskovien elämässä esiintyvää kielilläpuhumista aitona Jumalan antamana armolahjana enkä saatuja profetioita oikeina profetioina. Jos kaikki olisi joka kerta suoraan Jumalalta saatua ja ehdottoman oikeaa ja luotettavaa, niin annettaisiin henkien arvostelemisen lahja seurakunnalle aivan turhaan.

Pyhä Henki vaikuttaa monella tavalla, eikä yksi armolahja poissulje toista.
Jos joku puhuu kielillä, hän voi myös muulla tavoin puhua Hengen sanoja, tiedonsanoja, viisaudensanoja.
Kielillärukoilu ei poissulje myöskään ymmärryksellärukoilua.

Profeetta ei ole välttämättä henkilö, joka nousee pöydälle ja aloittaa voimallisen huudon.
Profeetta saattaa saada profetian sanoja aivan kaiken muun keskustelun ohessa, tekemättä siitä erityistä numeroa.

En voi pitää kaikkea seurakunnissa ja uskovien elämässä esiintyvää kielilläpuhumista aitona Jumalan antamana armolahjana enkä saatuja profetioita oikeina profetioina. Jos kaikki olisi joka kerta suoraan Jumalalta saatua ja ehdottoman oikeaa ja luotettavaa, niin annettaisiin henkien arvostelemisen lahja seurakunnalle aivan turhaan.[/quote]Onko joku sitten tällaista väittänyt? Tottakai pitää arvioida aina, eikä läheskään aina tule minkäänlaista profetiaakaan. Hengessärukoilu on mielekästä, sillä tuolloin yhteys on kaksisuuntainen. Pyhä Henki puhuu suoraan sanoja rukoilijalle. Tai antaa muulla tavalla vahvistuksen esim. yliluonnollisen rauhan tai varmuuden muodossa. Jos ei ole tällaista kokenut, niin ei ihme että pitää sitä turhana. Havinaisiahan tällaiset tilanteet ovat itsellenikin, enkä edes puhu kielillä, eli se ei ole aina välttämätöntä, mutta usein eduksi.