Jumalan jatkuva luomistyö - mitä se on ja mitä se ei ole?

Mitä on Jumalan jatkuva luomistyö ja mitä se ei ole? Aamenesta öylättiin -sivustolla kohdassa: Luonto

Luonnolla on selvä itseisarvo, joka ei ole riippuvainen sen hyödystä ihmiselle. Kolmannen Mooseksen kirjan luku 25 käsittää luonnon ihmisen Jumalaa ylistävänä kumppanina, jolla on myös oikeus lepoon (3. Moos. 25).

Vanhan Testamentin luomiskertomuksessa on myyttisessä muodossa ilmaistu näkemys maailmankaikkeuden synnystä ja ihmisen paikasta sen kokonaisuudessa. Luominen ei ole vain jotakin kerran tapahtunutta, vaan se on samalla myös Jumalan jatkuva teko, prosessi, jossa Jumala on läsnä uudistaen luomakuntaansa sekä kukistaen siinä vaikuttavia tuhovoimia. Ilman Jumalan jatkuvaa läsnäoloa ja huolenpitoa kaikki olevainen raukeaisi tyhjiin.

Kun tiede selvittää maailmankaikkeuden syntyä ja evoluutioprosessia, siinä voi nähdä uskon pohjalta Jumalan jatkuvan ja tarkoituksenmukaisen luomistyön, joka usein ylittää käsityskykymme. Teologian ja luonnontieteitten välillä on nähty jännitteitä. Ajatus jatkuvasta evoluutiosta ei kuitenkaan ole ristiriidassa kristillisen luomisuskon kanssa.

Luonnon ymmärtäminen ihmisen toiminnan raaka-aineena on kristillisen luomisuskon vastaista. Luonto, kuten elämäkin, on Jumalan laina ihmiselle. Jumalan luoma ja ylläpitämä luonto on pyhä ja sitä tulee kunnioittaa.

Luonto ? Aamenesta öylättiin - kirkon ja uskon sanasto

Talven jälkee tulee kevät ja luonto ikään kuin herää uuteen elämään. Jokainen syntyvä lapsi on uusi ihme sukupolvien ketjussa - onko Jumala jatkuva luomistyö juuri tätä, vai onko se jotain muutakin?

Kuuluuko Jumalan jatkuvaan luomistyöhön myös kulloisetkin sääolot ja pitempiaikaiset ilmastomuutokset? Entä onko kaikki inhimillinen kulttuuri niin ikään osa Jumalan jatkuvaa luomistyötä - siis välillisesti? Onko siis Jumala jatkuvassa luomistyössää luonut esimerkiksi uuden Euroopan, jossa valtiot eivät enää hyväksy kuolemantuomiota eikä orjuutta?

Tuliko pohdittavaksi liian vaikea kysymys tälle osastolle?

Netistä löytyi jotakin aihetta sivuavaa:

Kirkon lapsityön teologit

Tiede ei sulje pois Jumalaa ? Valomerkki

Meidän pihallamme näytti ainakin eilen alkaneen luomistyön ja jatkuneen tänään. Ei sillä ihan kaunista on katsella luomistyön jälkeen maisemaa.

Minusta talvinen maisema on kauniimpi ennen luomistyötä, vaikka ymmärrän kyllä luomistyön käytännöllisen hyödyn.

Ei ainakaan myönnetä :slight_smile:

Luomistyö on valmis, mutta oleellista on, että Jumala jätti sen tulokset ihmisen tutkittavaksi ja selvitettäväksi. Sitä ihmisen työtäkin voi tavallaan pitää osana luomistyönä tai ehkä paremmin sen heijastumana.

Tjaa. Olen tätä mietiskellyt useinkin.
Tällä hetkellä olen sitä mieltä että luomistyö on laitettu etenemään sellaisessa putkessa, että on aivan satavarma että valmista tulee, ja oikeastaan tietysti on jo valmista, mutta kuitenkin jollain lailla vasta nupulla.
Luomistyön lopputulos on se että ajallinen materia kokee transformaation sellaiseen muotoon että ajallisuutta ei enää ole ja materia pysyy ikuisuudessa Jumalan kasvojen edessä ikuisesti. “Putki” joka tämän varmistaa on tietysti tämän päivän liturginen aihe, Kristus kaikkeuden kuningas, alfa ja omega, jossa kaikki on saanut alkunsa ja johon kaikki suuntautuu ja joka on lopulta kaikkea kaikessa, niin kuin Paavali opettaa.

Kristus kaikkeuden kuningas -juhlan hetkipalvelusrukoukset ja tekstit ovat räjäyttävä katekeesi aiheesta.

Ei ainakaan myönnetä :slight_smile:

Luomistyö on valmis, mutta oleellista on, että Jumala jätti sen tulokset ihmisen tutkittavaksi ja selvitettäväksi. Sitä ihmisen työtäkin voi tavallaan pitää osana luomistyönä tai ehkä paremmin sen heijastumana.[/quote]
Kun meille opetetaan että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin sillä tarkoitetaan tosiaan jokaista ihmistä, eikä ainostaan jotakin kaukaista esi-isää.